Dzień 1

Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry do Rumunii.

Dzień 2   ALBA JULIA, SYBIN

Przyjazd do ALBA JULIA, dawnej stolicy Siedmiogrodu (Transylwanii), ważnego ośrodka dziedzictwa kulturowego Rumunów, Węgrów, ale również Polaków, spacer, np.: twierdza Alba Carolina z reprezentacyjnymi bramami, rzymskokatolicka Katedra św. Michała, Sobór Koronacyjny z cerkwią katedralną Trójcy Świętej. Przejazd do SYBINU, gdzie w 1460r. Wlad Palownik (pierwowzór książkowego i filmowego hrabiego-wampira Drakuli, hospodar Wołoszczyzny) skazał na śmierć tysiące kupców i bojarów, spacer po historycznym centrum, np.: Most Kłamców, ewangelicki Kościół NMP z Wieżą Ferula, rynek staromiejski (kolorowe kamienice, których charakterystyczne okna dachowe nazywane są „oczami miasta”, ratuszowa wieża Turnul Sfatului, Pałac Brukenthala), monumentalna, prawosławna Katedra Świętej Trójcy, pozostałości murów miejskich wraz z basztami. Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym.

Dzień 3  CURTEA DE ARGES, POENARI, TARGOVISTE  

Śniadanie. Przejazd do MONASTYRU COZIA, w którym pochowany jest Mircza Stary – dziadek Wlada Palownika. Przejazd do CURTEA DE ARGES, letniej rezydencji książąt wołoskich, ze wspaniałą świątynią mistrza Manola, nazywaną również nekropolią królów Rumunii. Przejazd krętą drogą Karpat Południowych nad malownicze Jezioro Vidraru, po drodze ruiny cytadeli POENARI, określanej jako „prawdziwy zamek Drakuli”. W miarę możliwości czasowych krótka wizyta w TARGOVISTE – „wołoskiej Florencji”, głównej rezydencji Wlada Palownika, ale i mieście, w którym rozstrzelany został wraz z żoną komunistyczny dyktator Nicolae Ceauşescu, np.: monumentalne ruiny pałacu hospodarów wraz z Wieżą Zachodzącego Słońca oraz cerkwią. Przejazd w kierunku stolicy Rumunii. Obiadokolacja i nocleg w hotelu turystycznym.     

Dzień 4  BUKARESZT, SNAGOV

Śniadanie. Zwiedzanie BUKARESZTU – „Paryża Bałkanów”, ale też osady, która rozwinęła się wokół rezydencji wzniesionej przez Wlada Palownika, np.: Łuk Triumfalny, Plac Rewolucji, Cerkiew Kretzulescu, Curtea Veche (Stary Dwór) w dzielnicy Lipscani (sercu średniowiecznego Bukaresztu), Dom Ludowy (obecna siedziba Parlamentu, jedna z największych budowli na świecie!), Katedra Patriarchalna (główna świątynia rumuńskiego Kościoła Prawosławnego). Przejazd do wsi SNAGOV, z klasztorem na wyspie, będącym domniemanym miejscem pochówku legendarnego Drakuli. Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym.

Dzień 5  PELES, BRAN, BRASZÓW                                       

Śniadanie. Przejazd do ZAMKU PELES – „perły Karpat”, dawnej letniej rezydencji królów Rumunii, przypominającej swym wyglądem zamki bawarskie i szwajcarskie; zwiedzanie. Przejazd do BRAN, wizyta w najbardziej znanym rumuńskim zamku, mylnie branym za siedzibę hrabiego Drakuli, głównie za sprawą powieści Brama Stokera. Przejazd do BRASZOWA – Krakowa w rumuńskim wydaniu, np.: Starówka z Placem Sfatului, Czarnym Kościołem (największa gotycka świątynia między Wiedniem a Stambułem!), Uliczką Sznurową (najwęższa w Europie, o szerokości tylko nieco powyżej 1 m!), Brama Schei, mury miejskie. Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym.

Dzień 6  SIGHISOARA, HUNEDOARA 

Śniadanie. Przejazd do SIGHISOARY, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO średniowiecznej twierdzy, mogącej śmiało konkurować z francuskim Carcassonne, ale przede wszystkim do miejsca urodzenia Wlada Palownika, spacer po klimatycznej Starówce z wąskimi uliczkami, placykami, zaułkami, pięknymi kamienicami, ale również atrakcjami turystycznymi jak Wieża Zegarowa, Dom Drakuli czy tzw. Schody Szkolne. W miarę możliwości czasowych wizyta w HUNEDOARZE, w której zamku (ponoć najpiękniejszym w Rumunii) więziony miał być przez 7 lat Wlad Palownik. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym w okolicach Budapesztu.

Dzień 7 BRATYSŁAWA   

Śniadanie. Przejazd do BRATYSŁAWY, poznawanie atrakcji turystycznych stolicy Słowacji, malowniczo rozłożonej na stokach Małych Karpat i nad Dunajem, np.: Zamek Bratysławski, Katedra św. Marcina (kościół koronacyjny królów węgierskich w latach 1563-1830), Brama Michalska, Rynek ze Starym Ratuszem, Kościół Franciszkanów, Pałac Prymasowski. Ciepły posiłek. Bezpośredni przejazd do Polski. Zakończenie imprezy.

7 dni – cena od 800 zł + równowartość 160 EUR

Symbol: RUMD
Kierunek: Rumunia

zobacz więcej

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:

– 5 noclegów;
– 10 posiłków;
– przejazd komfortowym autokarem;
– ubezpieczenie NNW i KL;
– obsługa pilota;
– obligatoryjna opłata z tyt. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu, lokalnych przewodników, ew. przejazdów środkami komunikacji miejskiej, dopłaty za dojazd po uczestników.