1. REZERWACJA TERMINU I TRASY. Jest bezpłatna, przyjmowana mailowo lub telefonicznie, ważna przez ok. 3-4 tygodnie.

2. REKLAMA IMPREZY. Na życzenie organizatora wyjazdu wysyłamy materiały reklamowe dot. wybranej trasy i naszego biura.

3. RODZICE. Warto zwrócić uwagę na ratalną formułę płatności za wyjazd oraz możliwość uzyskania indywidualnej faktury celem refundacji u swojego pracodawcy.

4. OPIEKUNOWIE. Ceny imprez na rok 2018 uwzględniają 4 bezpłatnych opiekunów a w przypadku trasy DNT – 3. Na życzenie – przeliczenie cen z uwzględnieniem mniejszej lub większej liczby miejsc gratis.

5. UMOWA. Przyjazd naszego przedstawiciela celem podpisania umowy uwarunkowany jest posiadaniem kompletu uczestników, tj. 49 pełnopłatnych osób (w przypadku trasy DNT
– 45) oraz wymaganej zaliczki 350 zł/os. W dniu zawarcia umowy proponujemy zorganizować spotkanie z rodzicami i uczestnikami wyjazdu, podczas którego nasz pracownik przybliży wybraną trasę i odpowie na wszystkie nurtujące grupę pytania.
Numery naszych kont bankowych:
ING Bank Śląski S.A. 33 1050 1490 1000 0023 1555 4374
Bank Zachodni WBK S.A. 78 1090 2167 0000 0001 0435 0162

6. WARUNKI UCZESTNICTWA. Stanowią integralną część umowy podpisanej przez organizatora wyjazdu, który zobowiązany jest do zapoznania z nimi uczestników.

7. CENY IMPREZ. Skalkulowane zostały dla grup szkolnych – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, posiadających ważne legitymacje uczniowskie, co nie oznacza, że z oferty nie mogą skorzystać osoby dorosłe. Ich uczestnictwo uwarunkowane jest dopłatą: 50 zł lub 30 zł (dot. tras: D, DB, BT, P, BW, BZD, BX). Wyjątek stanowią trasy: SK, WBS, WBL I, WBL II, AWI i KA – dopłaty obowiązują wszystkie osoby od 16 lub 18 lat i doliczane są w odpowiedniej wysokości do składnika ceny w GBP. Ceny na rok 2018 zostały skalkulowane w sierpniu 2017 i mogą ulec podwyższeniu m.in. w związku ze wzrostem kosztów transportu, kursów walut, podatków, opłat portowych. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie może być podwyższona.

8. GRUPY NIEKOMPLETNE. W miarę możliwości łączymy niekompletne grupy wycieczkowe – 15-, 30-osobowe. Inną opcją dla grupy liczącej mniej niż 49 płatnych uczestników (w przypadku trasy DNT – mniej niż 45) jest dopłata, której wysokość może okazać się do zaakceptowania.

9. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, wizowych, celnych i zdrowotnych krajów, do których wyjeżdża oraz posiadania wymaganych dokumentów. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwa, działanie siły wyższej, brak wymaganej minimalnej liczby uczestników itp.). Biuro proponuje wówczas inne możliwości wyjazdu lub zwraca całą wpłaconą kwotę.

10. PROMOCJE, UPUSTY. Nie łączą się. Wybór najlepszej opcji jest decyzją Klienta.

11. REZYGNACJA Z WYJAZDU. W takim przypadku biuro zastrzega sobie prawo do dalszej odsprzedaży miejsc po obniżonych cenach (tzw. last minute). Wielkość obniżki dla nowej osoby zależy od wielkości potrąceń od osoby rezygnującej.