1. REZERWACJA TERMINU I TRASY. Jest bezpłatna, przyjmowana mailowo lub telefonicznie, ważna przez ok. 3-4 tygodnie.

2. RODZICE. Warto zwrócić uwagę na ratalną formułę płatności za wyjazd oraz możliwość uzyskania indywidualnej faktury celem refundacji u swojego pracodawcy.

3. OPIEKUNOWIE. Ceny imprez na rok 2019 uwzględniają 4 bezpłatnych opiekunów a w przypadku trasy DNT – 3. Możliwość przeliczenia cen z uwzględnieniem mniejszej lub większej liczby miejsc gratis.

4. UMOWA. Przyjazd naszego przedstawiciela celem podpisania umowy uwarunkowany jest posiadaniem kompletu uczestników, tj. 49 pełnopłatnych osób (w przypadku trasy DNT – 45) oraz zaliczki w kwocie 350 zł/uczestnika. W dniu zawarcia umowy proponujemy zorganizować spotkanie z rodzicami i uczestnikami wyjazdu, podczas którego nasz pracownik przybliży wybraną trasę i odpowie na wszystkie nurtujące grupę pytania.
Numery naszych kont bankowych: ING Bank Śląski S.A.   33 1050 1490 1000 0023 1555 4374      Bank Zachodni WBK S.A.   78 1090 2167 0000 0001 0435 0162

5. WARUNKI UCZESTNICTWA. Stanowią integralną część umowy podpisanej przez organizatora wyjazdu, który zobowiązany jest do zapoznania z nimi uczestników.

6. CENY IMPREZ. Dotyczą grup szkolnych – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, posiadających ważne legitymacje szkolne, co nie oznacza, że z oferty wyjazdu nie mogą skorzystać osoby dorosłe. Ich uczestnictwo uwarunkowane jest dopłatą: 50 zł lub 30 zł (dot. tras: D, DB, BT, P, BW, BZD, BX). Wyjątek stanowią trasy: SK, WBL I, WBL II, AWI – dopłaty obowiązują wszystkie osoby od 16 lub 18 lat i doliczane są w  odpowiedniej wysokości w GBP lub EUR. Ceny na rok 2019 zostały skalkulowane w sierpniu 2018 i mogą ulec podwyższeniu m.in. w związku ze wzrostem kosztów transportu, kursów walut, podatków, opłat portowych. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie może być podwyższona.

7. GRUPY NIEKOMPLETNE. W miarę możliwości łączymy grupy bez wymaganego kompletu uczestników, tj. 49 lub 45 (trasa DNT) pełnopłatnych osób. Inną opcją dla mniejszych grup jest dopłata do wyjazdu, której wysokość może okazać się do zaakceptowania.

8. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, wizowych, celnych i zdrowotnych krajów, do których wyjeżdża oraz posiadania wymaganych dokumentów. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwa, działanie siły wyższej, brak wymaganej minimalnej liczby uczestników itp.). Biuro proponuje wówczas inne możliwości wyjazdu lub zwraca całą wpłaconą kwotę.