Podane kwoty dopłat dotyczą 1 uczestnika przy grupie liczącej minimum 49 osób (w przypadku trasy DNT – minimum 45 osób). W przypadku grup mniejszych lub łączonych wysokość dopłaty ustalana jest indywidualnie.

Różnice w wysokości dopłat wynikają z różnych odległości miejsca zbiórki od Głuchołaz (naszej bazy autokarowej) i granicy polskiej dla kraju podróży.

Na terenie Polski możliwe są tzw. połączenia antenowe, realizowane dostosowanymi do wielkości grupy środkami transportu (np. mikrobus).

Dopłaty za dojazd