(BW) MORAWSKI KRAS – BRNO – WIEDEŃ


(BZD) BUDAPESZT – ZAKOLE DUNAJU


INFORMACJE DODATKOWE

Zmiany w programach
Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zamieszczonych w niniejszym katalogu programach, co jest podyktowane m.in. możliwymi zmianami w przepisach dot. czasu pracy kierowców, w ustawie o usługach turystycznych, w rozporządzeniach dot. ruchu turystycznego na obszarze danego kraju czy nowymi wymogami ze strony kontrahentów (armatorów, parków rozrywki, hoteli, schronisk itd.).

Programy na życzenie
Zawsze otwarci na Wasze – Drodzy Klienci potrzeby, przypominamy o możliwości opracowania programów indywidualnych, obejmujących kraje, miejsca, które chcielibyście odwiedzić, a może po prostu do których chcielibyście powrócić ze względów sentymentalnych. Propozycje wyjazdów do Turcji, Portugalii i na Sycylię dostępne są już na naszej stronie internetowej. UWAGA! Ceny programów na życzenie są indywidualnie kalkulowane w momencie przyjęcia zgłoszenia od grupy. Warunkiem podjęcia się ich realizacji ze strony biura jest posiadanie kompletu uczestników.

Oferty samolotowe
Jeśli w Waszych – Szanowni Klienci marzeniach jest podróż samolotem do Egiptu, Tunezji, Turcji czy na którąś z urokliwych greckich wysp, nic nie stoi na przeszkodzie, by takie myśli przybrały realne kształty. Zapraszamy do nas! Wyszukamy ofertę, która wyjdzie naprzeciw Waszym oczekiwaniom.

Oferty krajowe
W swojej ofercie BTS Eurotramping proponuje także wyjazdy narciarskie oraz zielone szkoły w Polsce. Więcej informacji dostępnych bezpośrednio w biurze pod numerem telefonu (77) 456 78 78.